background top page

Contactor tụ bù

Contactor tụ bù

Mã BCC & MC3
Công suất vận hành 7~100kVAr

Contactor hiệu quả khi

  • Độ tự cảm của nguồn điện chính quá cao
  • Công suất của biến áp đường dây quá thấp
  • Ngắn mạch của biến áp quá cao

Đặc trưng
  • Contactor tụ bù BTB Electric giảm dòng điện khởi động
  • Tổn thất điện năng thấp
  • Cải thiện chất lượng điện năng
  • Nâng cao tuổi thọ thiết bị
  • Ít phải bảo trì và ngừng hoạt động
  • Chi phí giải pháp tối ưu
Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1

Điện áp hoạt động, Ue: 240/440/690V

Điện áp cách điện, Ui: 690V

Điện áp xung sét, Uimp: 8kV

Tần số: 50/60Hz

Số pha: 3P

Danh mục sử dụng: AC-6b

BCCxxK

Công suất vận hành: 7~100kVAr tại 440V

MC3-xxC

Công suất vận hành: 9.7~60kVAr tại 440V