background top page

Dự án

Thời gian Số TBMT Chủ đầu tư Tên gói thầu Nhà trúng thầu Giá trị gói thầu Liên kết
22/05/2023 - 01/06/2023 IB2300097293 Điện lực Hà Nam

Mua sắm bổ sung VTTB phục vụ thay công tơ đo xa năm 2023 Công ty Điện lực Hà Nam

Liên danh Công ty cổ hần viễn thông Nam Thanh -Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh - Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc 5.051.987.039đ Xem thêm
13/04/2023 - 18/04/2023 IB2300062070 Điện lực Bắc Giang

Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 – Công ty Điện lực Bắc Giang

Liên danh Đức Phát - Ninh Bình - PGI 8.305.666.600đ Xem thêm
25/04/2023 - 28/04/2023 IB2300068035 Điện lực Lai Châu

Mua vật tư thiết bị phục vụ SXKD năm 2023 cho Công ty Điện lực Lai Châu

Liên danh EMIC – Vạn Xuân 7.128.821.040đ Xem thêm
11/04/2023 - 24/04/2023 IB2300064464 Điện lực Hưng Yên

Mua sắm VTTB chuẩn hóa thông tin khách hàng và phục vụ SXKD quý 2/2023 – Công ty Điện lực Hưng Yên

Liên danh Đại Thanh - Sơn Đông - NEE - Gia Minh 9.385.520.430đ Xem thêm
31/03/2023 - 20/04/2023 IB2300055474 Điện lực Thái Bình

Mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên quý I năm 2023 – Công ty Điện lực Thái Bình

Liên danh Vạn Xuân - Trường Thịnh - Sơn Đông - Tuấn Ân - MIPEC - Xuân Sơn 16.225.313.390đ Xem thêm
09/03/2023-20/03/2023 IB2300035824 Điện lực Hà Nam

Mua sắm dây cáp điện, cách điện, thiết bị bảo vệ, đóng cắt và phụ kiện các loại phục vụ thay công tơ đo xa và SCTX quý II năm 2023 – Công ty Điện lực Hà Nam

Liên danh Trường Thịnh - Tuấn Ân - PGI 5.417.380.980đ Xem thêm
07/03/2023 - 27/03/2023 IB2300019391 Điện lực Vĩnh Phúc

PCVP – 2023 – Cung cấp vật tư, thiết bị số 1 – Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Liên danh Công ty cổ phần sản xuất biến thế HBT Việt Nam - Công ty cổ phần thiết bị điện MBT - Công ty TNHH thương mại và xây dựng năng lượng (ECT) 21.905.976.222đ Xem thêm
02//03/2023 - 31/03/2023 IB2300030590 Điện lực Nghệ An

Gói thầu 01: Mua sắm vật tư thiết bị năm 2023 – Công ty Điện lực Nghệ An

Liên danh ECT - TOJI - MITEX 4.449.671.380đ Xem thêm
14/02/2023 - 24/02/2023 IB2300018106 Điện lực Tuyên Quang

Gói thầu số 01 – Mua sắm vật tư hạng mục: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa năm 2023 – Công ty Điện lực Tuyên Quang

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và cung ứng thiết bị điện lực Việt Nam - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyệt Minh - Công ty cổ phần thiết bị và phân phối điện (EQD) 9.994.447.458đ Xem thêm