background top page

Mua sắm Tụ bù hạ thế và VTTB phục vụ lắp đặt năm 2022 – Công ty Điện lực Điện Biên

Thương hiệu BTB Electric đã vinh dự trúng Gói thầu: Mua sắm Tụ bù hạ thế và VTTB phục vụ lắp đặt Công ty Điện lực Điện Biên vào ngày 12/12/2022 – 19/12/2022. Tổng giá trị gói thầu: 123.446.800 đồng ( Một trăm hai ba triệu, bốn trăm bốn sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn)

0100100417-021 – Công ty Điện lực Điện Biên tiền thân là Điện lực Lai Châu cũ, được thành lập tháng 4 năm 1990, năm 2004 đổi tên thành Điện lực Điện Biên do chia tách thành hai Điện lực: Điện lực Điện Biên và Điện lực Lai Châu theo quyết định số: 47/QĐ-EVN-HĐQT ngày 20 tháng 2 năm 2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
Ngày 14/4/2010, Điện lực Điện Biên chuyển đổi mô hình tổ chức thành Công ty Điện lực Điện Biên theo quyết định số: 223/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty Điện lực Điện Biên là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có trụ sở tại số 904- đường Võ Nguyên Giáp- Thành phố Điện Biên Phủ-Tỉnh Điện Biên. Mô hình tổ chức gồm Cơ quan văn phòng Công ty và 7 Điện lực, 2 đơn vị phụ trợ ( Phân xưởng phát điện và Đội QLVHLĐ Cao thế)

BTB Electric là thương hiệu thiết bị điện mới tại Việt Nam, đã may mắn được nhà thầu lớn là Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Dương lựa chọn để hợp tác.

0103744667 – Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Dương được thành lập và ngày 20/04/2009. Địa chỉ: Số nhà 21, Đường 3.5 khu đô thị Gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 22:38 - 30/03/2024 - Cập nhật lúc: 3:44 PM , 06/05/2024
Xem nhiều
Tin mới